+

Posted by malak (hamedan, Iran) on 26 August 2016 in Plant & Nature and Portfolio.

یهویی دلـم بـــرف خواست
دله دیه یهویی کاراش
:-)

.
.
.
.
.
.


هر 60 ثانیه ای را که
با عصبانت و ناراحتی بگذرانی
از دست دادن یک دقیقه از خوشبختی است
که دیگر به تو باز نمی گردد
زندگی کوتاه است
قواعد را بشکن
سریع فراموش کن

 

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+ Share this photo on StumbleUpon